Holland Totaal Sloopwerken

Creatief

Holland Totaal Sloopwerken denkt graag met u mee, in alle fasen van het project.
Bevat het sloopobject nog materialen die zich lenen voor hergebruik of recycling? Is het misschien mogelijk om kosten te besparen met een andere oplossing die even functioneel is? Sluit de gekozen manier van slopen wel optimaal aan bij het vervolgtraject? Hoe kunnen we tijdens het proces inspelen op onverwachte zaken?